Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Τσιμεντενέσεις

Η τεχνική των ενέσεων είναι συνήθης πρακτική στον τομέα των έργων Πολιτικού Μηχανικού, με σκοπό την βελτίωση των
μηχανικών και υδραυλικών χαρακτηριστικών των μη συνεκτικών εδαφών ,των βραχωδών και των κατασκευών από
πλίνθους η σκυρόδεμα.

Από λειτουργικής απόψεως μπορούμε να κατατάξουμε τις επεμβάσεις ενεμάτωσης:

  • Σε αυτές που έχουν σκοπό προσωρινό, για να επιτρέψουμε την εκτέλεση εκσκαφών
    σε ασταθή εδάφη ή κάτω από υδροφόρο ορίζοντα.

  • Και σε αυτές που είναι μόνιμες. Τσιμεντενέσεις ενίσχυσης εδαφών όπου θα γίνουν
    θεμελιώσεις, για δημιουργία πετασμάτων στεγανοποίησης και αποκατάστασης κατασκευών
    από πλίνθους ή σκυρόδεμα.

Από πρακτικής απόψεως ξεχωρίζουμε ενεματώσεις:

  • Που εκτελούνται σε μη συνεκτικά εδάφη δια μέσου βαλβιδωτών σωλήνων (tube a manchette TAM).

  • Και σε βραχώδη εδάφη εκτελούμενες πολλές φορές απ’ ευθείας αφού διανοιχτεί η οπή.

Για τις ενεματώσεις σε μη συνεκτικά εδάφη ή σε αποσαθρωμένα βραχώδη, χρησιμοποιούνται σωλήνες βαλβιδωτοί, οι οποίοι
τοποθετούνται στο υπέδαφος μετά την διάτρηση. Οι βαλβίδες συνήθως είναι μούφες από λάστιχο, τοποθετούμενες σε
θέσεις του σωλήνα όπου έχουν γίνει προηγουμένως οπές .Οι μούφες από λάστιχο υπό πίεση διαστέλλονται και
επιτρέπουν την έξοδο ενέματος αλλά εμποδίζουν κλείνοντας την επιστροφή του. Η ένεση γίνεται απομονώνοντας την
περιοχή της κάθε βαλβίδας με διαστελόμενο ειδικό εργαλείο (packer). Σε συνάρτηση των χαρακτηριστικών του
υπεδάφους (ρωγματώσεις, πορώδες κλπ) και την ζητούμενη επέμβαση ( ενίσχυση, στεγανοποίηση) γίνεται μελέτη που
πρέπει να καθορίσει την απόσταση των οπών, τον τύπο του μίγματος ενεμάτωσης και τις παραμέτρους ενεμάτωσης.

Τα μίγματα ενεμάτωσης παρασκευάζονται και αντλούνται με την βοήθεια ειδικών μονάδων ενεμάτωσης.
Αυτές περιλαμβάνουν
μονάδες ανάμειξης , συντήρησης και αντλίες εμβολοφόρες για την εισπίεση των ενεμάτων στις οπές , οι οποίες μπορεί να
απέχουν και αρκετά μέτρα από την μονάδα παραγωγής. Οι παράμετροι ενεμάτωσης (όγκος,πίεση,παροχή) ελέγχονται και καταγράφονται.

[Υπηρεσίες]